Γεώργιος άγιος Σακκάς, Γιαλούσα

Image

Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Σακκά, βρίσκεται 5 χμ. περίπου ανατολικά της Γιαλούσας, στα νότια του δρόμου που οδηγεί στο Ριζοκάρπασο. Είναι μικρή μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία, η καμάρα της οποίας διαιρείται σε δυο τμήματα από ένα σφενδόνιο που φέρεται σε παραστάδες προσκολλημένες στο βόρειο και νότιο τοίχο του ναού. Η εκκλησία έχει εσωτερικές διαστάσεις 6,57 Χ 3,22 μ. Πολύ αργότερα ο δυτικός τοίχος της εκκλησίας, στον οποίο υπήρχε η μοναδική είσοδος, κατεδαφίστηκε και ο ναός επεκτάθηκε στα δυτικά. Η προσθήκη, εσωτερικών διαστάσεων 5,70 Χ 3,70 μ., καλύπτεται με ημισφαιρικό τρούλλο χωρίς τύμπανο. Δυο θύρες στο νότιο και το βόρειο τοίχο της προσθήκης οδηγούν στο ναό. Δυο μικρά ορθογώνια παράθυρα, ανά ένα στο βόρειο (0,49 Χ 0,23 μ.) και στο νότιο τοίχο (0,52 Χ 0,26 μ.) κι ένα μικρό άνοιγμα στην ημικυκλική αψίδα (0,35 Χ 0,17 μ.), φωτίζουν αμυδρά το εσωτερικό της εκκλησίας. Αρχικά η εκκλησία ήταν κατάγραφη. Σήμερα σώζεται τοιχογραφία ιεράρχη σε στάση μετωπική στο βόρειο τοίχο. Απέναντι στο νότιο τοίχο σώζεται μάρτυς αγένειος και άλλος άγιος αδιάγνωστος. Άλλη τοιχογραφία απεκαλύφθη στον ανατολικό τοίχο της εκκλησίας βορείως της αψίδας. Οι τοιχογραφίες είναι πολύ καλής τέχνης και μπορούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 11ου ή τις αρχές του 12ου αιώνα. Στην ίδια εποχή οδηγεί και η αρχιτεκτονική της αρχικής εκκλησίας. Κατά τη δεκαετία του 1940 γύρω από το ναό κτίστηκαν δωμάτια στα οποία διέμεναν μερικές μοναχές από το χωριό Αγία Τριάδα της Γιαλούσας.