Νικόλαος άγιος, Χλώρακα

Image

Η εκκλησία του αγίου Νικολάου στη Χλώρακα είναι πολύ μικρή εκκλησία του τύπου του μονόκλιτου με τρούλλο. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του χωριού και κτίσθηκε πιθανότατα τον 16ο αιώνα.