Ευλάμπιος άγιος, Κερύνεια

Image

Περί τα 40 μ. στ' ανατολικά του μοναστηριού της Αχειροποιήτου βρίσκεται μονόλιθη κατασκευή γνωστή σαν εκκλησία του Αγίου Ευλαμπίου. Έχει ακανόνιστο ορθογώνιο σχήμα και εξωτερικά φαίνονται «σκαλοπάτια» να οδηγούν στην οροφή. Η σημερινή εμφάνιση της κατασκευής αυτής οφείλεται στους πετροκόπους. Εσωτερικά έχει και πάλι ακανόνιστο σχήμα και στη δυτική και την ανατολική πλευρά λαξευτές θήκες για υποδοχή σαρκοφάγων. Στη βόρεια πλευρά έχει διαμορφωθεί σε κάποιο στάδιο βήμα, ενώ στη νότια πλευρά υπάρχει είσοδος. Ο G. Jeffery σημειώνει ότι παλαιότερα υπήρχε και νάρθηκας, ενώ ο R. Gunnis αναφέρει υπολείμματα τοιχογραφιών. Ο G. Jeffery αναφέρει επίσης την ύπαρξη τετράγωνου πηγαδιού στη νοτιοδυτική γωνία. Στην οροφή υπάρχει φωταγωγός.

 

Αναμφίβολα στην αρχική μορφή της η κατασκευή αυτή δεν ήταν εκκλησία. Πρόκειται για λαξευτό στον βράχο υπέργειο τάφο. Αυτό φανερώνει η εσωτερική διαμόρφωσή του με θήκες για υποδοχή σαρκοφάγων, το πηγάδι και ο φωταγωγός. Η μετατροπή του τάφου αυτού σε εκκλησία πρέπει να έγινε σε νεότερα χρόνια. Ευλάμπιος άγιος δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο άγιος Ευλάμπιος όμως πολλές φορές αναφέρεται σαν άγιος Ευλάβιος. Είναι πολύ πιθανό ότι το όνομα Ευλάμπιος προέρχεται από το Ευλάβιος.

Φώτο Γκάλερι

Image