Γεώργιος άγιος, Άλωνα

Image

Τρίκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία προερχόμενη από μετασκευή παλαιότερης μονόκλιτης ξυλόστεγης εκκλησίας.