Πελαθούσα, Πάφος

Image

Μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία με προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα στην ανατολική πλευρά. Η εκκλησία κτίσθηκε τον 15ο ή 16ο αιώνα. Ακριβέστερη χρονολόγησή της είναι αδύνατη λόγω των προσθηκών και των επιχρισμάτων που έχουν καλύψει πιθανά μορφολογικά στοιχεία που θα βοηθούσαν στη χρονολόγησή της. Εσωτερικά η καμάρα, η αψίδα και οι τοίχοι καλύπτονται με εξαιρετικά παχύ στρώμα γύψου. Δεν έχει γίνει ακόμη συστηματική έρευνα για ανεύρεση τοιχογραφιών. Όταν, κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η εκκλησία μετατράπηκε σε τζαμί, κτίσθηκε ορθογώνιο δωμάτιο στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας. Για να επικοινωνεί το δωμάτιο με την εκκλησία-τζαμί αντικαταστάθηκε ο βόρειος τοίχος της εκκλησίας με τοξωτό άνοιγμα. Αργότερα προστέθηκε στα δυτικά της εκκλησίας μικρό δωμάτιο και κτίσθηκε μιναρές στο βορειοανατολικό άκρο της εκκλησίας. Μετά το 1950 η στέγη των δυο δωματίων που προστέθηκαν αντικαταστάθηκε με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.