Μεταμορφώση του Σωτήρος, Δελίκηπος

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία που βρίσκεται στην κορυφή μικρού υψώματος που δεσπόζει του μικρού κάμπου της περιοχής. Σύμφωνα με σχετική επιγραφή ανακαινίσθηκε και βελτιώθηκε με συνδρομή του αρχιεπισκόπου Σιλβέστρου και με επιμέλεια και έξοδα κάποιου Γεωργίου και του υιού του Πέτρου το 1726, όπως μαρτυρεί επιγραφή στην κεντρική είσοδο της εκκλησίας. Στην εκκλησία υπάρχουν εικόνες του αγίου Δημητριανού και της Μεταμορφώσεως του 1726, η πρώτη έργο του ιερομονάχου Ιωαννικίου, και εικόνα του Προδρόμου του 1764.

Το εσωτερικό της εκκλησίας κοσμούν ένα ξυλόγλυπτο τέμπλο με παλιές εικόνες της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Χρυσοσώτηρος) καθώς και η Σταύρωση του Χριστού στη δοκό που βρίσκεται ανάμεσα στο ιερό και τον κυρίως ναό.

 

Η εκκλησία έτυχε ανακαίνισης από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image