Γεώργιος άγιος, Αγλαντζιά

Μονόκλιτη καμαροσκέπαοτη εκκλησία των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Αντικατέστησε παλαιότερο ναό που υπήρχε κατά τη Φραγκοκρατία.