Γεώργιος άγιος, Λαγουδερά

Image

 Μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία του 17ου - 18ου αιώνα. Στην εκκλησία υπήρχε επιστύλιο εικονοστασίου του 16ου αιώνα με εξίτηλες μορφές αγίων. Υπάρχει αξιόλογη εικόνα της Παναγίας του 16ου αιώνα και τρίπτυχο του τέλους του 16ου   αιώνα που ζωγραφίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη.