Γεώργιος άγιος, Λαζανιά

Image

Μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία του 18ου αιώνα με μεταγενέστερες επισκευές.