Παναγία Λαμπαδιώτισσα ή Λαμπάδα, Μιτσερό

Image

Στα βορειοδυτικά του χωριού Μιτσερό στην πλαγιά του λόφου που δεσπόζει του χωριού υπήρχε βυζαντινός συνοικισμός του οποίου διασώζονται ερείπια. Το πιο σημαντικό από τα ερείπια αυτά είναι η εκκλησία της Παναγίας Λαμπάδος ή Λαμπαδιώτισσας. Η εκκλησία ερειπώθηκε πριν από πολλά χρόνια. Σήμερα οι τοίχοι της εκκλησίας σώζονται σε ύψος 1,50-2 μ. περίπου. Στον νότιο και τον βόρειο τοίχο υπάρχουν προσκολλημένες κυλινδρικές παραστάδες όπως στην εκκλησία της Παναγίας στο Τρίκωμο και την εκκλησία του Αγίου Ιλαρίωνος στο ομώνυμο κάστρο. Οι παραστάδες αυτές οι οποίες είναι κτισμένες με λίθους που εναλλάσσονται με στρώσεις τούβλων, στήριζαν τυφλά τόξα και πιθανότατα τρούλλο στο κέντρο της εκκλησίας που ήταν μονόκλιτη με τρούλλο. Οι σωζόμενοι τοίχοι είναι καλυμμένοι με τοιχογραφίες των αρχών του 12ου αιώνα. Στις αρχές του 12ου αιώνα οδηγεί και η εναλλαγή λίθων και τούβλων στην τοιχοδομία και ιδιαίτερα τις κυλινδρικές παραστάδες.

 

Δεν φαίνεται πιθανό ότι η ονομασία Παναγία Λαμπάδα ή Λαμπαδιώτισσα οφείλεται στο υποτιθέμενο χωριό Λαμπαδού. Το επώνυμο αυτό της Παναγίας πρέπει να σχετισθεί μάλλον προς τον 21ο Οίκο του Ἀκαθίστου Ὕμνου.