Επιφάνιος άγιος, Δωρός

Image

 

Εκκλησία ξυλόστεγη. Σήμερα έχει εξωτερικές διαστάσεις 21,05 μ. Χ 5,45 μ. και δυο θύρες, μια στο μέσο του δυτικού τοίχου και μια στο μέσο του νότιου τοίχου. Άλλη μικρότερη θύρα ανοίχθηκε στο ανατολικό άκρο του νότιου τοίχου. Στον νότιο τοίχο ανοίχθηκε και ένα παράθυρο. Όλες οι θύρες και το παράθυρο είναι νεότερα. Αρχική θύρα, σήμερα εντοιχισμένη, βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νότιου τοίχου. Η αρχική εκκλησία του Αγίου Επιφανίου στο Δωρό κτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα, και ήταν πιθανότατα, όπως και η σημερινή, ξυλόστεγη. Από την αρχική εκκλησία σώζεται το μεγαλύτερο μέρος του νότιου τοίχου. Κάτω από το νεότερο στρώμα γύψου, σώζονται στον αρχικό νότιο τοίχο της εκκλησίας τοιχογραφίες. Σε σημείο που έπεσε τμήμα του γύψου παρουσιάστηκε τμήμα τοιχογραφίας με τμήμα της σκηνής της Δευτέρας Παρουσίας, στα δυτικά της νότιας εισόδου. Άλλο μικρό κομμάτι τοιχογραφίας σώζεται στον νότιο τοίχο πίσω από το εικονοστάσιο. Στην εκκλησία σώζονται μισοκατεστραμμένη εικόνα του αγίου Νικολάου του 16ου αιώνα, εικόνα της Παναγίας Κυκκώτισσας του 16ου αιώνα επιζωγραφισμένη, εικόνα του αγίου Σπυρίδωνος του 17ου - 18ου αιώνα, εικόνα της Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας του 18ου αιώνα και εικόνα του αγίου Γεωργίου του 19ου αιώνα.