Κωνσταντίνος και Ελένη άγιοι, Σουσκιού

Image

 Στ’ ανατολικά του χωριού Σουσκιού και σ’ απόσταση 3 περίπου χιλιομέτρων απ’ αυτό, σώζεται μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία αφιερωμένη στους αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 5,80X4,65 μ. και καταλήγει στ’ ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα. Η αψίδα έχει χορδή 2 μ. και βέλος 1 μ. Εσωτερικά στον βόρειο και τον νότιο τοίχο υπάρχουν παραστάδες που ενώνονται με τόξα. Οι παραστάδες αυτές, όπως και τα τόξα που τις ενώνουν, προστέθηκαν αργότερα, ίσως τον 16ο αιώνα, όπως φαίνεται από τα υπολείμματα των τοιχογραφιών που σώθηκαν σ' αυτές. Πίσω από τις παραστάδες και τα τόξα σώζονται παλαιότερες τοιχογραφίες στον βόρειο τοίχο. Η εκκλησία επομένως αρχικά δεν είχε τη σημερινή διάρθρωση εσωτερικά. Ήταν ένα ορθογώνιο κτίσμα χωρίς τυφλά τόξα στον βόρειο και τον νότιο τοίχο. Η εκκλησία έχει δυο εισόδους, μια στον δυτικό και μια στον νότιο τοίχο.

 

Στην αψίδα σώζονται τοιχογραφίες της Μετάληψης των αποστόλων και ιεραρχών, και δεξιά κι αριστερά της αψίδας τοιχογραφίες όρθιων αγίων. Όλες οι τοιχογραφίες κακοποιήθηκαν άγρια από τους Τούρκους κατοίκους της Σουσκιού μεταξύ 1957 και 1974. Οι τοιχογραφίες αυτές μπορούν να χρονολογηθούν στον 16ο αιώνα.