Παναγία Παντάνασσα, Χούλου

Image

Κτίσθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Είναι μονόκλιτη καμαροσκέπαστη και η κύρια είσοδος είναι στο μέσο του νότιου τοίχου. Ολόκληρη η εκκλησία είχε διακοσμηθεί με τοιχογραφίες, που αργότερα καλύφθηκαν με παχύ στρώμα γύψου. Σε τυφλό τόξο στον βόρειο τοίχο διατηρήθηκε τοιχογραφία της Θεοτόκου μεταξύ των αρχαγγέλων και της οικογένειας των δωρητών. Δυστυχώς η τοιχογραφία καλύφθηκε με καπνιά και πολλές επιχρίσεις με λάδι. Στον δυτικό τοίχο τμήμα του στρώματος του γύψου έχει πέσει, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν τμήματα τοιχογραφιών επηρεασμένα από την ιταλική ζωγραφική. Οι τοιχογραφίες μπορούν να χρονολογηθούν στις αρχές του 16ου αιώνα.