Αποστόλοι άγιοι, Φικάρδου

Image

Μικρός ξυλόστεγος ναός των τελευταίων χρόνων της Φραγκοκρατίας, ριζικά επισκευασμένος τον 18ο αιώνα. Η επισκευή αυτή δεν άλλαξε ούτε τον αρχιτεκτονικό τύπο, ούτε τον χαρακτήρα του ναού.