Νικόλαος άγιος, Γερακιές

Image

Η εκκλησία του αγίου Νικολάου στις Γερακιές είναι μικρή ξυλόστεγη εκκλησία του 19ου αιώνα.