Ηλιάς Προφήτης, Τρεις Ελιές

Μικρή μονόκλιτη ξυλόστεγη εκκλησία στην κορυφή λόφου βορειοανατολικά του χωριού Τρεις Ελιές. Είναι πιθανότατα κτίσμα του 17ου αιώνα.