Γεώργιος άγιος, Κάτω Πάφος

Εκκλησία μονόκλιτη καμαροσκέπαστη, στο κέντρο της περιοχής, της εποχής της Οθωμανοκρατίας, με νεότερες επισκευές. Πανηγυρίζει στις 23 Απριλίου και 3 Νοεμβρίου.

 

Πηγή:

www.polignosi.com