Παναγία, Χόλι Πάφος

Μικρή καμαροσκέπαστη εκκλησία στο νοτιοανατολικό άκρο του χωριού. Στο βόρειο τοίχο υπάρχουν δύο τυφλά τόξα και στον νότιο τοίχο τρία. Ίσως χρησίμευαν για ενταφιασμό επισήμων μελών της κοινότητας ή των ιδρυτών και δωρητών. Η εκκλησία ήταν ολόκληρη διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Ήδη όμως το πριν από το 1953 τμήμα της εκκλησίας είχε καταρρεύσει. Κατά το σεισμό του 1953 η εκκλησία έπαθε εκτεταμένη καταστροφή αλλά επιδιορθώθηκε κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια. Σήμερα σώζονται κομμάτια μόνο τοιχογραφιών στην καμάρα. Η καμάρα αρχικά ήταν διαιρεμένη σε τέσσερις χώνες (από δύο στο νότιο και το βόρειο μισό). Στο νότιο  μισό της καμάρας διακρίνονται υπολείμματα της Υπαπαντής και τα Βάπτισης του Χριστού.  Στο βόρειο μισό διακρίνονται στην πάνω ζώνη υπολείμματα από τρεις αδιάγνωστες σκηνές και πιο κάτω υπάρχουν υπολείμματα όρθιων αγίων και στο τύμπανο του μέσου τυφλού τόξου υπολείμματα τοιχογραφίας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Απέναντι στο νότιο τοίχο διακρίνονται υπολείμματα τοιχογραφιών όρθιων αγίων, από τους οποίους μπορεί να ταυτισθεί ο άγιος Νικόλαος. Τόσο η εκκλησία όσο και οι τοιχογραφιες μπορούν να χρονολογηθούν στον 16ο αιώνα.