Βαρβάρα αγία, Κορόβια

Image

Η βασιλική της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται 1,5 περίπου χμ. στα νότια του χωριού Κορόβια στην επαρχία Αμμοχώστου, στο μέσο μιας εκτεταμένης περιοχής, γεμάτης από ερείπια. Σήμερα η βασιλική είναι τελείως ερειπωμένη. Ως το 1956 σωζόταν το βόρειο κλίτος με την καμάρα του σχεδόν ακέραιο. Η βασιλική της Αγίας Βαρβάρας είναι καμαροσκέπαστη βασιλική όπως οι βασιλικές της Αφέντρικας του Ριζοκαρπάσου. Ως το 1974 σώζονταν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τοίχου, μέχρι του ύψους της γέννησης της καμάρας και δυο από τα τόξα της βόρειας τοξοστοιχίας. Η βασιλική είχε εσωτερικές διαστάσεις 16 Χ 12,60 μ. Δυο πεσσοστοιχίες, με τρεις ορθογώνιους ισχυρούς πεσσούς που υποβάσταζαν τέσσερα τόξα η κάθε μια, χώριζαν την βασιλική σε τρία κλίτη. Οι δυο πεσσοί που σώζονται έχουν διαστάσεις 1,90 Χ 0,90 μ. και το άνοιγμα των τόξων που υποβαστάζουν 2,20μ. Στο μέσο της κάθε μακράς πλευράς των πεσσών υπήρχαν παραστάδες 0,50 Χ 0,20 μ. που στήριζαν τα εγκάρσια σφενδόνια πάνω στα οποία έβαινε η ημικυλινδρική καμάρα. Η τοιχοδομία του ναού αποτελείται από ακανόνιστους λίθους ενώ τα τόξα είναι κατασκευασμένα από αδρά πελεκημένους πωρόλιθους. Το κάθε κλίτος κατέληγε στ' ανατολικά σε προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα. Ως το 1974 διακρινόταν η αψίδα του βόρειου κλίτους. Η αψίδα είχε χορδή 2,20 μ. και βέλος 1,10 μ. Το βόρειο κλίτος είχε πλάτος 2,80 μ. Αν ληφθεί υπόψιν ότι και το νότιο κλίτος είχε το ίδιο πλάτος, τότε το κεντρικό κλίτος είχε πλάτος 5,20 μ. Ο ακριβής υπολογισμός του πλάτους του κεντρικού και του νότιου κλίτους δεν είναι δυνατός, γιατί ο νότιος τοίχος και η νότια πεσσοστοιχία έχουν καταστραφεί και το εσωτερικό της βασιλικής είναι γεμάτο από τα ερείπια της ανωδομής. Καλυμμένες από τα ερείπια είναι και οι αψίδες του κεντρικού και του νότιου κλίτους.

 

Η βασιλική ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες. Μέχρι το 1974 στο εσωρράχιο του πρώτου, από τ' ανατολικά, τόξου της βόρειας τοξοστοιχίας σωζόταν τοιχογραφία, διακοσμητικού χαρακτήρα με τεμνόμενους κύκλους, με πέντε χρωματισμούς. Η αρχιτεκτονική μορφή και η τοιχογραφία που διασώζεται βοηθούν στην χρονολόγηση της βασιλικής της Αγίας Βαρβάρας στον 8ο αιώνα. Η καμαροσκέπαστη όμως βασιλική φαίνεται ότι αντικατέστησε άλλη παλαιότερη ξυλόστεγη βασιλική, γιατί ενώ το πάχος του βόρειου τοίχου της βασιλικής είναι 0,93 μ. το διακρινόμενο τμήμα του νότιου τοίχου έχει πλάτος 0,40 μ.