Μαρίνα αγία, Κυθρέα

Image

Μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία που κτίσθηκε, σύμφωνα με επιγραφή πάνω από τη νότια είσοδο, το 1734 με έξοδα κάποιου Ιωσήφ και της συζύγου του Μαρουδιάς και κάποιου Γιαννάκη Παπα-Χριστοδούλου. Η εκκλησία μετά την ανέγερσή της διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες από τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο το 1735. Σχετική επιγραφή σωζόταν στην τοιχογραφία του αγίου Γεωργίου. Τα έξοδα για την τοιχογραφία αυτή είχαν καταβληθεί από τον Ιωσήφ, τον ένα από τους κτήτορες της εκκλησίας. Οι περισσότερες όμως από τις τοιχογραφίες καλύφθηκαν με ασβεστοχρίσματα. Ακάλυπτες, εκτός από τον άγιο Γεώργιο, ήταν οι τοιχογραφίες του αρχαγγέλου Μιχαήλ και της Παναγίας και ενός άλλου αγίου.

 

Το εικονοστάσιο της εκκλησίας ήταν ξυλόγλυπτο και σύμφωνα με σχετική επιγραφή είχε γίνει το 1634. Κατά συνέπεια προέρχεται από άλλη, παλαιότερη εκκλησία, εκείνη ίσως που αντικατέστησε το κτίσμα του 1734.

 

Στο δάπεδο της εκκλησίας είχαν τοποθετηθεί τρία μαρμάρινα θωράκια που προέρχονται από βυζαντινό τέμπλο, πολύ φθαρμένα, λόγω του βηματισμού των πιστών σ’ αυτά. Η προέλευσή τους δεν μπορεί να εξακριβωθεί

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image