Μάμας άγιος, Αληθινού

Image

Μικρή ξυλόστεγη εκκλησία του 19ου αιώνα.