Γεώργιος άγιος, Φλαμούδι

Image

Εκκλησία μονόκλιτη καμαροσκέπαστη σε ύψωμα 2 χμ. περίπου νοτιοανατολικά του χωριού Φλαμούδι. Η καμάρα της εκκλησίας είναι οξυκόρυφη. Έχει μόνο μια είσοδο στο δυτικό τοίχο. Αρχικά ήταν κατάγραφη. Σήμερα μόνο σπαράγματα των τοιχογραφιών σώζονται, που μπορούν να χρονολογήσουν την εκκλησία στο 15ο αιώνα.