Ευδοκία αγία, Σύσκληπος

Image

Ερειπωμένη σήμερα, σημαντική μεσαιωνική εκκλησία στη δυτική πλευρά της οροσειράς του Πενταδακτύλου και πάνω από το χωριό Σύσκληπος. Πρόκειται για μεγάλο μονόκλιτο ναό του οποίου η αρχιτεκτονική είναι επηρεασμένη από δυτικά πρότυπα. Άλλα ερειπωμένα κτίσματα κοντά στο ναό, μαρτυρούν ότι επρόκειτο για μοναστήρι, για το οποίο όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες στις υπάρχουσες πηγές. Μπορεί να θεωρηθεί ότι επρόκειτο αρχικά για βυζαντινό μικρό μοναστήρι, που είχε επεκταθεί κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, είχε δεν εγκαταλειφτεί και ερημωθεί σε άγνωστο χρόνο. Στα νοτιοανατολικά του ναού σώζονται ερείπια μεγάλου οικοδομήματος από δύο αίθουσες και διαδρόμους, στοιχείο που μαρτυρεί ότι επρόκειτο για μοναστήρι. Στα νότια του ναού υπάρχουν κατάλοιπα μεγάλης υδατοδεξαμενής ενώ δυτικότερα υπάρχουν ερείπια και άλλων κτισμάτων.