Ζακόρια

Image

Τελετή ή θυσία που γινόταν προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης στο αρχαίο ιερό της στην Παλαίπαφο. Της γιορτής αυτής σώζεται μόνο το όνομα χωρίς ερμηνευτική περιγραφή. Πιθανότατα η λέξη Ζακόρια παράγεται από τη λέξη ζάκορος ή ζακόρος, που απαντάται σε αρχαία κείμενα και επιγραφές και σημαίνει τον υπηρέτη του ναού ή και τον ιερέα. Τα Ζακόρια επομένως φαίνεται ότι αποτελούσαν τελετή με θυσίες που γινόταν από τους υπηρετούντες στο ναό της Αφροδίτης μετά το τέλος της μεγάλης γιορτής των Αφροδισίων. Η τελετή αυτή είχε μάλλον ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ανάλογο προς διασκέδαση υπαλληλικού προσωπικού έπειτα από μια περίοδο εργασίας ή συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου. Στην τελετή αυτή δεν αποκλείεται να συμμετείχαν και οι ιερόδουλες του ναού.