Ζακόστα Πιέρ Ρεϋμόν Pierre Raymond Zacosta

Image

Μεγάλος μάγιστρος του τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών, διάδοχος του Ιακώβου ντε Μγύ (James de Milly) που πέθανε στις 17.8.1461. Όταν εξελέγη στο αξίωμα του μεγάλου μαγίστρου (στις 24.8.1461), ο Ζακόστα βρισκόταν μακριά από την Κύπρο, στην Αβινιόν της Γαλλίας.

 

Κατά την εποχή αυτή, στην Κύπρο διεξαγόταν πόλεμος επικρατήσεως μεταξύ της βασίλισσας του νησιού Καρλόττας και του διεκδικητή του θρόνου Ιακώβου του Νόθου. Επειδή το τάγμα των Ιωαννιτών κατείχε τεράστια περιουσία στην Κύπρο αλλά και στη Σαβοΐα της οποίας ο δούκας ήταν πενθερός της Καρλόττας, ο ντε Μιγύ είχε ακολουθήσει πολύ προσεκτική πολιτική «ουδετερότητας» έναντι της Καρλόττας και του Ιακώβου. Την ίδια προσεκτική πολιτική ακολούθησε και ο διάδοχος του Πιέρ Ρεϋμόντ Ζακόστα, αν και δεν βρισκόταν στην Κύπρο. Όταν όμως στην Κύπρο υπερίσχυσε τελικά ο Ιάκωβος, κατ' εντολήν του πάπα Πίου Β' ο Ζακόστα προσπάθησε να μεσολαβήσει υπέρ της Καρλόττας. Έστειλε στην Κύπρο από τη Ρώμη δυο απεσταλμένους του, οι οποίοι όμως απέτυχαν να συμβιβάσουν τα πράγματα διότι ο Ιάκωβος δεν ήταν διατεθειμένος να κάμει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις υπέρ της βασίλισσας. Η τελευταία αναγκάστηκε να φύγει από την Κύπρο (1464). Στη Ρόδο, όπου κατέφυγε, βρήκε βοήθεια από τα μέλη του τάγματος των Ιωαννιτών ιπποτών. Ο ίδιος ο Ζακόστα της παρέσχε επίσης βοήθεια.