Ζεμπύλα

Στρογγύλη, πολύχρωμη θήκη από αδιάβροχο, στην οποία τοποθετούν οι ψαράδες τα δίκτυα. Είναι ταυτόχρονα και μονάδα μέτρησης των δικτύων: μια συνηθισμένη ζεμπύλα περιέχει 5 τεμάχια συνηθισμένων δικτύων μήκους 60 μέτρων το κάθε ένα, που όταν όμως «αρματωθούν» (όταν δηλαδή προστεθούν τα σχοινιά, οι φελλοί και τα βαρίδια) περιορίζονται στο μήκος των 40 περίπου μέτρων το κάθε ένα. Συνεπώς μια ζεμπύλα περιέχει δίκτυα 200 περίπου μέτρων. Υπάρχουν και μεγαλύτερες ζεμπύλες για ειδικά δίκτυα.

 

Η ζεμπύλα λέγεται και σακκούλλα, επειδή παλαιότερα οι ψαράδες χρησιμοποιούσαν σακκιά για αποθήκευση των δικτύων τους.