Ζορνές

Image

Στραμώνιον, κοινώς τάτουρα. Επιστημονική ονομασία: Datura metel. Αγγλική ονομασία: Thorn apple. Οικογένεια: Σολανιδών (Solonace-ae). Αυτοφυόμενο στην Κύπρο φυτό δηλητηριώδες και ναρκωτικό. Φύεται τόσο σε καλλιεργημένα όσο και σε ακαλλιέργητα εδάφη. Το ύψος του φθάνει το ένα μέτρο περίπου. Έχει πλατιά φύλλα σε σχήμα καρδιάς, μήκους περίπου 15 εκατοστομέτρων και πλάτους 10. Τα άνθη του είναι λευκού χρώματος και παρουσιάζονται τον Απρίλιο και αργότερα. Αποτελούνται από σωληνοειδή κάλυκα μήκους 6-7 εκατοστομέτρων, στην άκρη του οποίου ξεπετάγεται το άνθος που θυμίζει ψηλό ποτήρι με στενό το κάτω μέρος του και ανοικτό το επάνω. Ο καρπός είναι σφαιρικός και καλυμμένος με αγκάθια, διαμέτρου 4 εκατοστομέτρων περίπου, περιέχει δε μεγάλο αριθμό σπόρων.

 

Το φυτό αυτό ήταν γνωστό από την Αρχαιότητα και το αναφέρει ο Θεόφραστος. Χρησιμοποιείται στην φαρμακευτική. Στην Κύπρο παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τα φύλλα και τα άνθη του που τα ξήραιναν για κατασκευή καπνού για ανακούφιση των ασθματικών.

 

Στην Κύπρο απαντάται και άλλο αυτοφυόμενο είδος της ίδιας οικογένειας, γνωστό επίσης με την ονομασία ζορνές, το είδος Datura stramonium.