Ηδυλαίων θίασος

Image

Ένας από διαφόρους «θιάσους» που αναφέρονται σε επιγραφές της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής περιόδου που έχουν βρεθεί στην Κύπρο. Οι αναφερόμενοι «θίασοι» (όπως ο «Αρτέμιδος θίασος Σοαντείων», ο «θίασος Κισαίων» και εκείνος των «Ηδυλαίων») πιστεύεται ότι ήσαν τοπικές θρησκευτικές οργανώσεις που αποσκοπούσαν στην προώθηση της λατρείας διαφόρων θεοτήτων.

 

Ο θίασος Ἠδυλαίων δεν είναι γνωστό ποιας θεότητας τη λατρεία υπηρετούσε. Πιστεύεται ότι η ονομασία Ἠδυλαίων σημαίνει την κοινότητα στην οποία ο «θίασος» δρούσε και λειτουργούσε, άγνωστο όμως σε ποιο μέρος της Κύπρου βρισκόταν. Μερικοί μελετητές ταύτισαν το Ἠδυλαίων με το Ἰδαλιέων (=των κατοίκων του Ιδαλίου, του σημερινού Δαλιού στην επαρχία Λευκωσίας), χωρίς όμως απόδειξη και επαρκή αιτιολόγηση.