Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Τμήμα

Τμήμα που υπάγεται στο υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Άρχισε τη λειτουργία του το 1975. Συμβουλεύει την κυβέρνηση για τη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής της επί ηλεκτρομηχανολογικών θεμάτων και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της. Ταυτόχρονα έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, τη σχεδίαση, την εκτέλεση και τη συντήρηση όλων των κυβερνητικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και τη διαχείριση και αξιοποίηση των κυβερνητικών μηχανημάτων και οχημάτων.

 

Το Τμήμα έλαβε μέρος άμεσα ή έμμεσα στην εκτέλεση όλων των αναπτυξιακών κυβερνητικών έργων τα τελευταία χρόνια, όπως τα αεροδρόμια Λάρνακας-Πάφου, ο δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού, τα συστήματα άντλησης νερού για υδατοπρομήθεια πόλεων, αναδάσωση στο δάσος Πάφου που κάηκε κατά την τουρκική εισβολή, τα νέα νοσοκομεία στη Λευκωσία και Λάρνακα, το σχέδιο αναπτύξεως Πιτσιλιάς, κ.ά. Στον τομέα της Υγείας το Τμήμα έχει την ευθύνη συντηρήσεως των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ειδικότερα των ηλεκτρονικών και ηλεκτροϊατρικών μηχανημάτων όλων των νοσοκομείων του νησιού.