Τυπογραφείο Κυβερνητικό

Image

Το πρώτο Κυβερνητικό Τυπογραφείο στην Κύπρο είχε ιδρυθεί από τους Άγγλους λίγο μετά την έναρξη της αγγλικής κατοχής (1878). Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονταν στη Λευκωσία στο Μετόχι του Κύκκου, τόπο διαμονής των Άγγλων Αξιωματούχων και του Ύπατου Αρμοστή. Το τυπογραφείο απασχολούσε αγγλικό στρατιωτικό προσωπικό και υπαγόταν στον Άγγλο Ύπατο Αρμοστή. Στο τυπογραφείο εκτυπώνονταν διάφορα διατάγματα, ενώ οι μεταφράσεις τους στα ελληνικά κυκλοφορούσαν ως χειρόγραφες. Στη συνέχεια εισήχθηκαν και άλλα τυπογραφικά ψηφία, ελληνικά και τούρκικα. Το τυπογραφείο είχε ως βασικότερή του δραστηριότητα την έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας Cyprus Gazette (η πρώτη της έκδοση φέρει ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 1878 και σ' αυτήν δημοσιεύονται οι διορισμοί των αξιωματούχων του αποικιοκρατικού καθεστώτος). Το κυβερνητικό τυπογραφείο διέθετε αρχικά μόνο αγγλικά εκτυπωτικά στοιχεία, ενώ αργότερα σε κάποιο στάδιο έβγαινε και στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Τα διάφορα άρθρα κυρίως γραμμένα με δίγλωσσο τρόπο αφορούσαν κυρίως κρατικές νομοθεσίες. 

 

Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) το Κυβερνητικό Τυπογραφείο τέθηκε στην υπηρεσία του νεοσύστατου κράτους, επιφορτισμένο με την τροφοδότηση όλων των υπηρεσιών με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους έντυπα. Πέρα από την εκτύπωση της Επίσημης Εφημερίδας, το Κυβερνητικό Τυπογραφείο εκτυπώνει, μεταξύ άλλων, τα κρατικά λαχεία, τις ομολογίες, τους προϋπολογισμούς του κράτους, τα ψηφοδέλτια των εκλογών, τα πρακτικά της Βουλής, τις άδειες κυκλοφορίας, ετήσιες εκθέσεις κυβερνητικών τμημάτων, όλα τα έντυπα του στρατού και της Αστυνομίας κ.α. Το Τυπογραφείο διαθέτει προς το κοινό όλες τις κυβερνητικές εκδόσεις.

 Η Επίσημη Εφημερίδα αποτελεί μια σημαντική ιστορική πηγή για την αποικιακή περίοδο, γιατί τα κείμενά της μας δίδουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την αποικιακή διοίκηση, την ανάπτυξη της παιδείας, τις πολιτικές εξελίξεις, την ανάπτυξη της νομοθεσίας και του συστήματος Δικαίου καθώς την οικονομική δραστηριότητα της περιόδου 1878 μέχρι και την ανεξαρτησία.

 Το Παλαιό κτίριο όπου στεγαζόταν το Κυβερνητικό Τυπογραφείο βρισκόταν δίπλα από το κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείου Οικονομικών και κτίστηκε το 1915. Το 1994 υπέστη σημαντικές ζημιές από πυρκαγιά και καταστράφηκε σημαντικό μέρος του μηχανικού εξοπλισμού.

Το 2013 το Τυπογραφείο μεταφέρθηκε στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις του στο Στρόβολο.

Το Τυπογραφείο σε όλη την ιστορική του πορεία υπήρξε καινοτόμο όσον αφορά την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και μεθόδων παραγωγής. Σήμερα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες εκτυπωτικές μηχανές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουν αυξήσει κατακόρυφα την παραγωγικότητά του.

Η Επίσημη Εφημερίδα αποτελεί μια σημαντική ιστορική πηγή για την αποικιακή περίοδο, γιατί τα κείμενά της μας δίδουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για την αποικιακή διοίκηση, την ανάπτυξη της παιδείας, τις πολιτικές εξελίξεις, την ανάπτυξη της νομοθεσίας και του συστήματος Δικαίου καθώς και την οικονομική δραστηριότητα της περιόδου 1878 μέχρι και την ανεξαρτησία.

 

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκοκλοπαίδεια

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image