Επαναπροσέγγισης και Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Υπηρεσία

Image

Κυβερνητική υπηρεσία που συστάθηκε αρχικά ως Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Υποθέσεων το 1974, μετά την τουρκική εισβολή για να συμβάλει στην αντιμετώπιση των πολλαπλών ανθρωπιστικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σ' ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Αργότερα η αποστολή της Υπηρεσίας διευρύνθηκε με τη συμπερίληψη σ' αυτήν και του τομέα της Επαναπροσέγγισης με τους Τουρκοκυπρίους. Σήμερα η Υπηρεσία, στον τομέα των ανθρωπιστικών υποθέσεων, ασχολείται κυρίως με την επισήμανση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι* και οι εξαρτώμενοί τους στις ελεύθερες περιοχές και καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυσή τους σε συνεργασία με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που χειρίζονται επί μέρους τομείς. Επίσης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, την ΟΥΝΦΙΚΥΠ κ.α.

 

Η Υπηρεσία αρχικά υπαγόταν στο Γραφείο του προέδρου της Δημοκρατίας και από το 1978 στο υπουργείο Προεδρίας. Μετά την κατάργηση του υπουργείου αυτού (1985) η Υπηρεσία υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.