Υπουργικό Συμβούλιο

Image

Είναι το κύριο όργανο άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με το Σύνταγμα* της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα υπουργούς, επτά Έλληνες και τρεις Τούρκους. Μετά την αποχώρηση των Τούρκων υπουργών από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προώθησης της διχοτομικής πολιτικής της τουρκικής πλευράς από την έναρξη της τουρκοκυπριακής ανταρσίας, στα τέλη του 1963 και εξής , στα τρία υπουργεία που κατείχαν διορίζονται Έλληνες. Παράλληλα δημιουργήθηκε και ενδέκατο υπουργείο, εκείνο της Παιδείας, που ανέλαβε τις αρμοδιότητες και ευθύνες της διαλυθείσης Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι ακόλουθοι υπουργοί: Αμύνης, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, Δικαιοσύνης, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Συγκοινωνιών και Έργων και Υγείας.

 

Συνολικά στην Κύπρο έχουν υπηρετήσει μέχρι στιγμής από το 1960 και εξής πέραν των 170 Υπουργών.

 

Του Υπουργικού Συμβουλίου προεδρεύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και στην απουσία του ο προεδρεύων της Δημοκρατίας, πρόεδρος της Βουλής.

 

Η ασκούμενη από το Υπουργικό Συμβούλιο εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

  1. τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας και τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής,
  2. τις εξωτερικές υποθέσεις,
  3. την άμυνα και την ασφάλεια
  4. τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των δημοσίων υπηρεσιών,
  5. την εποπτεία και τη διάθεση της περιουσίας που ανήκει στη Δημοκρατία,
  6. την επεξεργασία νομοσχεδίων πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή,
  7. την έκδοση κανονιστικών και εκτελεστικών για τους νόμους διαταγμάτων,
  8. την επεξεργασία του προϋπολογισμού της Δημοκρατίας πριν από την κατάθεση του στη Βουλή.

 

Σχετικά με τις αρμοδιότητες, εξουσίες, αποφάσεις κλπ. του Υπουργικού Συμβουλίου, βλέπε ειδικότερα στα άρθρα του Συντάγματος 46, 54, 55, 56, 57, 60. Βλέπε επίσης λήμμα υπουργεία.

Φώτο Γκάλερι

Image