Λοττίδου Στυλιανού Μαρία

Επίτροπος ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιω΅άτων

Image

Νομικός - Επίτροπος Διοικήσεως. Η Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη αποφοίτησε από το Τ΅ή΅α Νο΅ικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη΅ίου Αθηνών. Κατέχει ∆ίπλω΅α Επαγγελ΅ατικής ∆η΅οσιογραφίας από το Εργαστήρι Επαγγελ΅ατικής ∆η΅οσιογραφίας που εδράζεται στην Αθήνα καθώς και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο από το Πανεπιστή΅ιο του Leicester. Κατέχει άδεια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλ΅ατος και άσκησε ΅άχι΅η δικηγορία για τέσσερα χρόνια στον ιδιωτικό το΅έα. Ακολούθως υπηρέτησε τη νο΅ική επιστή΅η από τη θέση του ∆ικηγόρου της ∆η΅οκρατίας στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, στη Νο΅ική Υπηρεσία, για 15 χρόνια.  Στις 20 Απριλίου του  2017 διορίστηκε ως Επίτροπος ∆ιοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιω΅άτων. Στις 6 Απριλίου 2023 η Βουλή ανανέωσε τη θητεία της έως το 2029. Είναι παντρεμένη με τον νομικό και εκδότη Χρίστη Λοττίδη και έχει δύο γιους. 

 

Πηγή:

www.polignosi.com