Εκτοπισθέντων και Παθόντων Ταμείο Ανακουφίσεως

Image

Ταμείο που ιδρύθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 1974 για την αντιμετώπιση των πολυποίκιλων αναγκών των εκτοπισμένων και των άλλων παθόντων ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο /Αύγουστο του ίδιου χρόνου.

 

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ανακουφίσεως Εκτοπισθέντων και Παθόντων εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι λογαριασμοί του ελέγχονται από τον γενικό ελεγκτή της Δημοκρατίας. Τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του Ταμείου προερχόταν από βοήθεια εκ του εξωτερικού (εισφορές ομογενών κλπ.), τα τελευταία όμως χρόνια τα κυριότερα έσοδα προέρχονται από διάφορες επιβαρύνσεις (π.χ. προσωρινή προσφυγική επιβάρυνση επί των εισαγωγών), από έκτακτη εισφορά και από χορηγίες της κυπριακής κυβέρνησης.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Ταμείου διατίθεται για σχέδια στεγάσεως και αυτοστεγάσεως εκτοπισθέντων και παθόντων, για υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας κλπ.

Φώτο Γκάλερι

Image