Παραγωγικότητας Kέντρο

Image

To Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την κυπριακή κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, με την ανάληψη οργανωτικών μελετών και ερευνών, και την παροχή συμβουλών και πληροφοριών, καθώς και με την προσφορά υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιπέδου διευθύνσεως, την επαγγελματική εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού, τη βασική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση εποπτών, και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων στη διεύθυνση επιχειρήσεων.

 

Από το Δεκέμβριο του 1974 την ευθύνη για τη λειτουργία του Κέντρου έχει αποκλειστικά η κυπριακή κυβέρνηση.

 

Κατά τα τελευταία χρόνια ο στόχος του ΚΕΠΑ έχει προσαρμοστεί ανάλογα ώστε να συμβαδίζει με την εθνική επιδίωξη για οικονομική ανάπτυξη. Έχει επίσης διευρυνθεί ώστε να περιλάβει τις ανάγκες της Δημόσιας Υπηρεσίας στην Κύπρο, καθώς και τις ανάγκες για διευθυντική εκπαίδευση σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Μεταξύ άλλων το ΚΕΠΑ παρέχει επιστημονική και διοικητική στήριξη στο Συμβούλιο Παραγωγικότητας. Από τον Ιανουάριο του 2006 ανατέθηκε στο Κέντρο Παραγωγικότητας και το Σύστημα Μαθητείας.

 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διευθύνσεως, που ιδρύθηκε το 1976, είναι το περιφερειακό/διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητος.