Χημείο Γενικό

Image

Κρατική υπηρεσία, που υπάγεται στο υπουργείο Υγείας. Είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων. Σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης και ερευνών στο περιβάλλον και δραστηριοποιείται πολύπλευρα σε θέματα επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην υγεία με έμφαση στην υγεία των παιδιών.

 

Το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Γενικού Χημείου είναι ευρύ και καλύπτει:

 

  • Τρόφιμα και υλικά σ΄επαφή με τρόφιμα
  • Περιβαλλοντική ρύπανση
  • Περιβάλλον και Υγεία
  • Ποιότητα και ασφάλεια των νερών
  • Φάρμακα και Καλλυντικά
  • Συμπληρώματα διατροφής
  • Δικανική Χημεία και Δικανική Τοξικολογία
  • Δείγματα προσφορών και Βιομηχανικά προϊόντα
  • Εξαγόμενα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και δείγματα τελωνείων
  • Παιδικά παιχνίδια