Νοσηλευτική Σχολή

Ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα νοσηλευτικής εκπαίδευσης, που ιδρύθηκε το 1945 και λειτούργησε μέχρι το 2007. Σκοπός του ήταν η προπαρασκευή και άρτια κατάρτιση νοσηλευτικού προσωπικού. Ιδρύθηκε ως σχολή διετούς φοίτησης για βοηθούς νοσοκόμους και μαίες. Το 1955 άρχισε να λειτουργεί κύκλος τριετούς φοίτησης για γενικούς νοσοκόμους. Το 1964 η Σχολή αναδιοργανώθηκε και αναγνωρίστηκε ο τριετής κύκλος σπουδών από το Γενικό Συμβούλιο Νοσηλευτικής της Αγγλίας και Ουαλίας ως ισότιμος του τριετούς κύκλου νοσηλευτικής εκπαίδευσης στην Αγγλία. Στους αποφοίτους του τριετούς κύκλου σπουδών παρεχόταν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο μητρώο του Κεντρικού Συμβουλίου Νοσηλευτικής του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εγγραφή στο μητρώο αυτό πρόσφερε τη δυνατότητα εξασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλη χώρα της Κοινοπολιτείας.

 

Η Νοσηλευτική Σχολή (παλαιότερα ΣχολήΝοσοκόμων και Μαιών) υπαγόταν στο υπουργείο Υγείας και εδιοικείτο από συμβούλιο, πρόεδρος του οποίου ήταν ο εκάστοτε γενικός διευθυντής του υπουργείου. Η Σχολή πρόσφερε βασική νοσηλευτική εκπαίδευση διάρκειας τριών ετών και 3 μηνών σε υψηλό επίπεδο. Παρείχε επίσης προγράμματα εξειδίκευσης στη: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Εντατικής Νοσηλείας, Κοινοτικής Νοσηλείας, Ψυχικής Υγείας, Περιεγχειρητικής Φροντίδας και  Μαιευτικής 18 μηνών σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το 2007 η Νοσηλευτική Σχολή έπαυσε να υφίσταται, με τη λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί Σχολή Υπηρεσιών Υγείας που περιλαμβάνει και Τμήμα Νοσηλευτικής.