Θεοδώρα αγία, Λεκωσία

Image

Γυναικείο μοναστήρι του τάγματος των Κιστερκιανών που υφίστατο στη Λευκωσία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Αναφέρεται ότι το μοναστήρι της Αγίας Θεοδώρας είχε ιδρυθεί στα 1244 από την Αλίκη ντ΄ Ιμπελέν (σύζυγο του Φιλίππου ντ΄ Ιμπελέν και κόμησσα του Μομπελιέ). Πρόκειται, πιθανότατα, για το μοναστήρι που έγγραφο του Μαρτίου του 1244, του Βονιφατίου ηγουμένου του Citeaux, δίνει στην Αλίκη ντ’ Ιμπελέν την τελική έγκριση για ίδρυσή του, αφού είχε προηγηθεί και η εξασφάλιση της αδείας του Λατίνου αρχιεπισκόπου Ευστοργίου (βλέπε Cart de S. Sophie, No 64, Λουζινιάν, Hist. Chypr., Ill, 644).

 

To μοναστήρι βρισκόταν, πιθανότατα, στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης της Λευκωσίας, μεταξύ των μοναστηριών των Δομινικανών και των Φραγκισκανών. Ο Λουζινιάν αναφέρει το μοναστήρι ως αφιερωμένο στον άγιο Θεόδωρο (San Theodoro). Το μοναστήρι καταστράφηκε από τους Βενετούς, όταν αυτοί ανήγειραν νέες οχυρώσεις για την πόλη της Λευκωσίας.