Κακορατζιά

Image

Τοποθεσία και, πιθανότατα, μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα. Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει απλώς την Κακορακίαν ως ευρισκόμενη κοντά στο χωριό Καλαμούλλι, σε σχέση προς τα γεγονότα της ανεύρεσης του περίφημου Σταυρού της Τόχνης, σημαντικού κειμηλίου, από ένα νεαρό σκλάβο Γεώργιον, «απέ το χωργιόν το Καλαμούλλιν, τον ποίον αιχμαλωτεύσαν οι κουρσάριδες και επουλήσαν τον εις το αυτόν χωρίον, κοντά της Κακορακίας...»

           

Η Κακορατζιά βρίσκεται σχεδόν στο μέσον του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Λεμεσού, κοντά στην Κοφίνου, στην περιοχή δε βρίσκεται ο δορυφορικός σταθμός Μακάριος. Πρόκειται για μεγάλη ανηφόρα (ή κατηφόρα εάν ταξιδεύει κανείς από Λευκωσία προς Λεμεσό). Παλαιότερα, όταν τα μέσα συγκοινωνίας ήσαν πρωτόγονα, το σημείο εκείνο ήταν ένα των δυσκολότερων για τους ταξιδεύοντες στην περιοχή. Γι’ αυτό ίσως τον λόγο έχει και την ονομασία Κακορατζιά που, κατά ερμηνεία του Άντρου Παυλίδη, αποτελεί «κυπριακή» απόδοση του «Κακοραχιά» (= κακή ράχη, κακή λοφοπλαγιά).

           

Ίσως να επρόκειτο για τον οικισμό/ φέουδο το οποίο ο Φλώριος Βουστρώνιος αναφέρει με το ασαφές όνομα Κακοταριά (Cacotaria). Το φέουδο αυτό δόθηκε, περί το 1460, από τον βασιλιά Ιάκωβον Β΄ στον αξιωματούχο του Ντομένικο ντε Μεσσίνα, μαζί με άλλα 6 χωριά.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια