Κακοταριά

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται από τον Φλώριο Βουστρώνιο ως Cacotaria, που μετά το 1460 εδόθη ως φέουδο από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β΄ σε ένα ευγενή, τον Ντομένικο ντε Μεσσίνα. Ο ευγενής αυτός είχε πάρει τότε στην κατοχή του και άλλα 6 χωριά, το ένα ονομαζόταν Πιπέρι, των άλλων τα ονόματα παραδίδονται ασαφή, όπως και της Κακοταριάς. Πιθανώς η Κακορατζ΄ιά;