Καλαβασός, φράγμα

Image

Λιθόρριπτο φράγμα πάνω στον ποταμό Βασιλικό, περί τα 5,5 χμ. βορειοδυτικά του χωριού Καλαβασός και μόνο 300 μέτρα από τα γραφεία της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας στο μεταλλείο Καλαβασού. Το φράγμα βρίσκεται σε μέσο υψόμετρο 140 μέτρων και κατασκευάστηκε μεταξύ 1983 και 1985 στα πλαίσια του υδατικού σχεδίου Βασιλικού - Πεντάσχοινου. Έχει ύψος 57 μέτρα, μήκος 2 χμ. και επιφάνεια 875.000 τ.μ. Η χωρητικότητά του είναι 17 εκατομμύρια κ.μ. και έχει ασφαλή απόδοση 8,8 εκατομμύρια κ.μ. νερού.

 

Το φράγμα της Καλαβασού, μαζί με εκείνο του Διπόταμου, αποτελούν την κύρια πηγή άρδευσης του υδατικού έργου Βασιλικού - Πεντάσχοινου. Από το φράγμα θα μεταφέρεται ποσότητα νερού 6,8 εκατομμυρίων κ.μ. για την άρδευση έκτασης 980 εκταρίων μεταξύ των ποταμών Βασιλικού και Μαρωνίου, που ανήκει στα χωριά Καλαβασός, Μαρώνι, Ζύγι, Ψεματισμένος, Μαρί και Τόχνη. Επίσης ποσότητα 2 εκατομμυρίων κ.μ. νερού προορίζεται για την ενίσχυση της υδατοπρομήθειας των περιοχών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

 

Από γεωλογικής απόψεως, το φράγμα της Καλαβασού βρίσκεται πάνω σε λάβες.