Καλαμίδιν

Το κυριότερο ερασιτεχνικό αλιευτικό εργαλείο. Αποτελείται από ένα καλάμι, στη μύτη του οποίου είναι δεμένη μισίνα, που λέγεται μάνα. Στο κάτω μέρος της μάνας βρίσκονται το βαρίδι, τα παράμαλλα με τα αγκίστρια και ο φελλός με τη βοήθεια του οποίου αυξομειώνεται το βάθος που ψαρεύουν τα αγκίστρια. Το μήκος της μάνας με τα παράμαλλα πρέπει να είναι ίσο με το μήκος του καλαμιδιού. Κυριότερα προτερήματά του, η ελαστικότητα και το ελάχιστο βάρος του.

 

Στο εμπόριο κυκλοφορούν δεκάδες είδη καλαμιδιών, τόσο φυσικών όσο και συνθετικών. Στα τελευταία περιλαμβάνονται και αυτά που έχουν εφαρμοσμένη στη βάση τους συσκευή, με τη βοήθεια της οποίας τα αγκίστρια εξακοντίζονται μέσα στη θάλασσα σε αρκετή απόσταση από την ακτή, αλλά και μαζεύονται γρήγορα.

 

Στην Κύπρο, οι ερασιτέχνες χρησιμοποιούν εκτεταμένα το καλαμίδιν για ψάρεμα από βράχια, αποβάθρες, μώλους, μέσα σε λιμάνια, αλλά και στους υδατοφράκτες.