Βοντιτσιάνος Ιωάννης

Οικογένεια Βοντιτζιάνοι

Image

Μέλος της Επαρχιακής Εκπαιδευτικης Επιτροπής Λάρνακας (1899-1900) και μέλος του Νομοθετικού Συμβουλίου (1896- 1906) και δημιουργός των πρώτων αγώνων Στίβου (1903) στους οποίους συμμετείχε και ο ίδιος.

Γεννήθηκε στη Λάρνακα και διέμενε στην Ορμήδεια όπου διέθετε μεγάλη κτηματική περιουσία. Γονείς του ήταν ο Νικόλαος Βοντιτσιάνος.