Κάννα

Image

Το μεγάλο καλάμι, που λέγεται στην Κύπρο και καννίν (το). Σε παλαιότερες εποχές (Μεσαίωνας), η κάννα εχρησιμοποιείτο ως μέτρο ύψους και σαν τέτοιο απαντάται στο Χρονικόν του Λεοντίου Μαχαιρά: ...καί ἦτον ψηλότερη παρά τούς τοίχους τῆς Κερύνειας τρεῖς κάνναις...

 

Αργότερα, το ίδιο μέτρο ύψους λεγόταν καλάμι και η συνηθέστερη χρήση της λέξης γινόταν για να υποδηλωθεί η ώρα της μέρας: ...ο ήλιος εψήλωσεν δκυο καλάμια [από τη γραμμή του ορίζοντα ]...

 

Κάννες λέγονται στην Κύπρο και τα πόδια των ανθρώπων, όταν αυτά είναι μακριά και λεπτά, παρομοιαζόμενα έτσι προς το καλάμι (εξάλλου ο άνθρωπος που έχει τέτοια πόδια λέγεται και καλαμοζάμπης).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια