Κουδούνα ή καμπανέλλα

Image

Μικρό μεταλλικό κουδούνι (=καμπανελλίν) που κρεμάζεται από τους βοσκούς στον λαιμό των ζώων τους ώστε με τον θόρυβο που κάνει να υποδηλώνει την παρουσία τους, ώστε να μη διαφεύγουν της προσοχής τους. Σε παλαιότερες εποχές, όταν υπήρχαν στην Κύπρο καραβάνια από καμήλες, μεγάλη κουδούνα κρεμαζόταν στο λαιμό της τελευταίας καμήλας του καραβανιού, για ν' ακούει ο καμηλάρης που βρισκόταν στην πρώτη, ώστε να είναι σίγουρος ότι τον ακολουθούσαν όλα τα ζώα του.

 

Οι κουδούνες αυτές κατασκευάζονταν από τεχνίτες που ονομάζονταν κουδουνάρηες (οι) και εν. αρ. κουδουνάρης (ο).