Αθθός

Image

Το άνθος. Η λέξη χρησιμοποιείται κυρίως για τα άνθη των οπωροφόρων δέντρων και των κηπευτικών (ο αθθός της αθασιάς, ο αθθός της τομάτας κλπ), ενώ τα άνθη των λουλουδιών λέγονται συνήθως φκιόρα. Με τους αθθούς της κολοκυθιάς φτιάχνουν κουπέπια που επίσης λέγονται αθθοί, για να ξεχωρίζουν από τα κουπέπια με φύλλα κλήματος ή λάχανου.

 

Η λέξη χρησιμοποιείται και μεταφορικά (αθθός του κρασιού, αθθός του χειμώνα κλπ).