Αρκοτζεράμυον

Image

Λέγεται και αγροκεράμιον, αρκοκεράμιδον κλπ. Η σημασία της λέξης είναι αμφίβολη. Ίσως σημαίνει το αφροκεράμυδον (αφράτο ψωμί), αγριοκρέμμυδον ή ακόμη και το τρυφερό κρέας (του λαγού), κατά μεταφορά από τα άκρα (μούττες) των φυτών. Πρβλ. και το δημοτικό δίστιχο:

 

...να φάν αγροκεράμιον που τρων αντρειωμένοι,

να πκιούν γλυκόποτον κρασίν που πίννουν οι κυράδες...

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια