Κουλλές ο

Image

Σιδηρά ή πέτρινη σφαίρα. Κουλλές λέγεται κυρίως η σφαίρα που χρησιμοποιείται για το σχετικό αγώνισμα της σφαιροβολίας. Η λέξη είναι τουρκικής προελεύσεως.

 

Σε μερικά μέρη της Κύπρου κουλλές λεγόταν και η βάττα, είδος πήλινου δοχείου για πόσιμο νερό.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια