Ζευκάριν

Image

Το ζεύγος. Λέγεται και για ανθρώπους και για ζώα και για αντικείμενα. Ειδικότερα, με τη λέξη ζευκάριν υπονοούνται τα δυο βόδια που σέρνουν το αλέτρι για το όργωμα, όπως και η ίδια η εργασία του οργώματος. Πρβλ. και τραγούδι:

... Τζ'αι τζ'είνος έσσω δεν ένι,

μον' έν εις το ζευκάριν...

 

Η λέξη ζευκάριν σήμαινε και μέτρο εμβαδού γης, αντίστοιχο προς όσο μπορούσε να οργωθεί από ένα ζεύγος βοδιών σε μια μέρα. Για παράδειγμα, με τη φράση έχω δέκα ζευκαρκών αμπέλιν εννοείτο έκταση αμπελώνα που χρειαζόταν 10 μέρες για να οργωθεί.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια