Λουρικός

Image

Μέρος του εξοπλισμού του αλετριού* (αρότρου). Πρόκειται για δερμάτινες λωρίδες με τις οποίες δένεται και στερεώνεται το άροτρον πάνω στον ζυγό των ζώων που το σέρνουν.